Zmiana stawek opłat za centralne ogrzewanie

Administrator (admin) on Aug 28 2017

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy zawiadamia, że z dniem 1 lipca 2017 r. ulegają zmianie stawki opłat stałych i zmiennych za centralne ogrzewanie. O zmianie stawek lokatorzy zostaną powiadomieni pisemnie. Pismo o zmianie stawek [PDF]

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy zawiadamia, że z dniem 1 lipca 2017 r. ulegają zmianie stawki opłat stałych i zmiennych za centralne ogrzewanie.
O zmianie stawek lokatorzy zostaną powiadomieni pisemnie.

 

Pismo o zmianie stawek [PDF]

Back

Comments

Sep 17 2017

Jacek Parafinowicz

Czy została podjęta już decyzja o terminie uruchomienia dostaw ciepła na oś. Młodych?


Warunki bezpiecznego użytkowania mieszkań


Szanowni Państwo!!!


Zima przynosi tragiczne skutki związane z eksploatacją naszych mieszkań. Na przestrzeni ostatnich kilku lat można w skali całego kraju zaobserwować wzrost zatruć tlenkiem węgla zawartym w spalinach pochodzących z gazowych ogrzewaczy wody (popularnych junkersów).
 

Wśród wielu przyczyn tego stanu w pierwszym rzędzie wyróżnić trzeba ograniczanie wentylacji poprzez: szczelne zamknięcia okien przy równoczesnym braku otworów nawiewnych, zatykanie kratek wentylacyjnych w ścianach i drzwiach łazienkowych, montowanie wentylatorów elektrycznych w miejscu kratek wentylacyjnych lub stosowanie mechanicznych okapów wyciągowych Jeżeli chcemy bezpiecznie mieszkać, to powinniśmy:
bezwzględnie stosować się do zaleceń osób uprawnionych do dokonywania przeglądów przewodów kominowych w Twoim mieszkaniu. Przy wymianie stolarki lokator powinien dodatkowo doposażyć na swój koszt nowe okna w nawiewniki, nie zamykać, nie zaklejać kratek wentylacyjnych, oraz samowolnie ingerować w przewody kominowe. co najmniej raz w roku powierzać uprawnionemu konserwatorowi przegląd podgrzewacza wody.

Czytaj dalej....


Reklama

Związek Rewizyjny RP   Związek Rewizyjny RP