Zmiana godzin pracy kasy

Administrator (admin) on Aug 28 2017

Od dnia 01.09.2017 r. kasa Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy będzie czynna w następujących godzinach: poniedziałek 8:00 - 14:00, wtorek 8:00 - 16:30 (przerwa od 14:00 do 14:30), środa 8:00 - 14:00, czwartek 8:00 - 14:00, piątek 8:00 - 12:00.

Od dnia 01.09.2017 r. kasa Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy będzie czynna w następujących godzinach:

poniedziałek 8:00 - 14:00

wtorek 8:00 - 16:30 (przerwa od 14:00 do 14:30)

środa 8:00 - 14:00

czwartek 8:00 - 14:00

piątek 8:00 - 12:00

Back


Warunki bezpiecznego użytkowania mieszkań


Szanowni Państwo!!!


Zima przynosi tragiczne skutki związane z eksploatacją naszych mieszkań. Na przestrzeni ostatnich kilku lat można w skali całego kraju zaobserwować wzrost zatruć tlenkiem węgla zawartym w spalinach pochodzących z gazowych ogrzewaczy wody (popularnych junkersów).
 

Wśród wielu przyczyn tego stanu w pierwszym rzędzie wyróżnić trzeba ograniczanie wentylacji poprzez: szczelne zamknięcia okien przy równoczesnym braku otworów nawiewnych, zatykanie kratek wentylacyjnych w ścianach i drzwiach łazienkowych, montowanie wentylatorów elektrycznych w miejscu kratek wentylacyjnych lub stosowanie mechanicznych okapów wyciągowych Jeżeli chcemy bezpiecznie mieszkać, to powinniśmy:
bezwzględnie stosować się do zaleceń osób uprawnionych do dokonywania przeglądów przewodów kominowych w Twoim mieszkaniu. Przy wymianie stolarki lokator powinien dodatkowo doposażyć na swój koszt nowe okna w nawiewniki, nie zamykać, nie zaklejać kratek wentylacyjnych, oraz samowolnie ingerować w przewody kominowe. co najmniej raz w roku powierzać uprawnionemu konserwatorowi przegląd podgrzewacza wody.

Czytaj dalej....


Reklama

Związek Rewizyjny RP   Związek Rewizyjny RP