MOŻLIWE PRZERWY W DOSTAWIE WODY

s.sobolak (ssobolak) on Nov 10 2020

Świdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Świdnicy Sp. z o.o. zawiadamia, że rozpoczyna przebudowę sieci wodociągowej w ulicy Ludwika Zamenhofa w Świdnicy, na odcinku od ul. Armii Krajowej, do ul. Gen. Wł. Sikorskiego. Z ramienia ŚPWiK Świdnica Sp. z o.o. ww. roboty będzie wykonywała firma Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych "EKO-WOD" Sp. z o.o, ul. Towarowa 12-14, 58-100 Świdnica.

Budowa wraz z przebudową sieci wodociągowej będzie prowadzona metodą wykopową. Moiżliwe przerwy w dostawie wody nie powinny trwać dłużej niż 4 godziny. Jeżeli wyłączenia będą trwały dłużej, to zostanie podłączony rurociąg zastępczy, zasilający odbiorców. Po robotach tereny zostaną uporządkowane, a nawierzchnie odtworzone.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Back


Warunki bezpiecznego użytkowania mieszkań


Szanowni Państwo!!!


Zima przynosi tragiczne skutki związane z eksploatacją naszych mieszkań. Na przestrzeni ostatnich kilku lat można w skali całego kraju zaobserwować wzrost zatruć tlenkiem węgla zawartym w spalinach pochodzących z gazowych ogrzewaczy wody (popularnych junkersów).
 

Wśród wielu przyczyn tego stanu w pierwszym rzędzie wyróżnić trzeba ograniczanie wentylacji poprzez: szczelne zamknięcia okien przy równoczesnym braku otworów nawiewnych, zatykanie kratek wentylacyjnych w ścianach i drzwiach łazienkowych, montowanie wentylatorów elektrycznych w miejscu kratek wentylacyjnych lub stosowanie mechanicznych okapów wyciągowych Jeżeli chcemy bezpiecznie mieszkać, to powinniśmy:
bezwzględnie stosować się do zaleceń osób uprawnionych do dokonywania przeglądów przewodów kominowych w Twoim mieszkaniu. Przy wymianie stolarki lokator powinien dodatkowo doposażyć na swój koszt nowe okna w nawiewniki, nie zamykać, nie zaklejać kratek wentylacyjnych, oraz samowolnie ingerować w przewody kominowe. co najmniej raz w roku powierzać uprawnionemu konserwatorowi przegląd podgrzewacza wody.

Czytaj dalej....


Reklama

Związek Rewizyjny RP   Związek Rewizyjny RP