Wstzrymanie dostaw ciepłej wody 15-19 lipca br.

Administrator (admin) on Jul 10 2019

Miejski Zakład Energetyki Cieplnej w Świdnicy informuje, że ze względu na konieczność wykonania prac na sieci ciepłowniczej w dniach 15 lipca 2019 roku wstrzymana zostanie dostawa ciepła na cele przygotowania ciepłej wody użytkowej. Wstrzymanie dostawy ciepła dotyczy budynków zlokalizowanych:

 

Saperów 9-15
Saperów 17-21a
Saperów 23-25a
Parkowa 1, 3, 5, 7

 

Ponadto z tych sdamych przyczyn w dniach 15-19 lipca 2019 roku wstrzymana zostanie dostawa ciepła na cele przygotowania ciepłej wody użytkowej. Wstrzymanie dostawy ciepła dotyczy budynków zlokalizowanych:

Saperów 4-8
Saperów 10-14
Saperów 16
Księżnej Agnieszki 5-11

 

Prace zostaną wykonane najszybciej jak to możliwe.
Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.
Kontakt w sprawie:
Miejski Zakład Energetyki Cieplnej w Świdnicy sp.z o.o.
Piotr Wiatr tel. 603 193 722

Back


Warunki bezpiecznego użytkowania mieszkań


Szanowni Państwo!!!


Zima przynosi tragiczne skutki związane z eksploatacją naszych mieszkań. Na przestrzeni ostatnich kilku lat można w skali całego kraju zaobserwować wzrost zatruć tlenkiem węgla zawartym w spalinach pochodzących z gazowych ogrzewaczy wody (popularnych junkersów).
 

Wśród wielu przyczyn tego stanu w pierwszym rzędzie wyróżnić trzeba ograniczanie wentylacji poprzez: szczelne zamknięcia okien przy równoczesnym braku otworów nawiewnych, zatykanie kratek wentylacyjnych w ścianach i drzwiach łazienkowych, montowanie wentylatorów elektrycznych w miejscu kratek wentylacyjnych lub stosowanie mechanicznych okapów wyciągowych Jeżeli chcemy bezpiecznie mieszkać, to powinniśmy:
bezwzględnie stosować się do zaleceń osób uprawnionych do dokonywania przeglądów przewodów kominowych w Twoim mieszkaniu. Przy wymianie stolarki lokator powinien dodatkowo doposażyć na swój koszt nowe okna w nawiewniki, nie zamykać, nie zaklejać kratek wentylacyjnych, oraz samowolnie ingerować w przewody kominowe. co najmniej raz w roku powierzać uprawnionemu konserwatorowi przegląd podgrzewacza wody.

Czytaj dalej....


Reklama

Związek Rewizyjny RP   Związek Rewizyjny RP