Uchwała nr 24/2021 Członków Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie nadania odznaki „Za Zasługi dla Spółdzielczości”

s.sobolak (ssobolak) on Jul 19 2021

Członkowie Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczości na wniosek rad nadzorczych i zarządów Spółdzielni lub ich związków nadają odznakę „Za Zasługi dla Spółdzielczości” następującym organizacjom:

 

§ 1

 

- Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy

          - woj. dolnośląskie

 

- Spółdzielni Mieszkaniowej im. Obrońców Pokoju w Gliwicach

          - woj. śląskie

Uchwała nr 24/2021
Członków Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej
z dnia 23 czerwca 2021 r.
w sprawie nadania odznaki „Za Zasługi dla Spółdzielczości”


Członkowie Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczości na wniosek rad nadzorczych i zarządów Spółdzielni lub ich związków nadają odznakę „Za Zasługi dla Spółdzielczości” następującym organizacjom:

 

§ 1

 

- Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy

- woj. dolnośląskie

- Spółdzielni Mieszkaniowej im. Obrońców Pokoju w Gliwicach

- woj. śląskie

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Sekretarz
Zgromadzenia Ogólnego
Krajowej Rady Spółdzielczej
/-/ Maciej Palej

 

Przewodniczący
Zgromadzania Ogólnego
Krajowej Rady Spółdzielczej
/-/ Jerzy Jankowski

Back


Warunki bezpiecznego użytkowania mieszkań


Szanowni Państwo!!!


Zima przynosi tragiczne skutki związane z eksploatacją naszych mieszkań. Na przestrzeni ostatnich kilku lat można w skali całego kraju zaobserwować wzrost zatruć tlenkiem węgla zawartym w spalinach pochodzących z gazowych ogrzewaczy wody (popularnych junkersów).
 

Wśród wielu przyczyn tego stanu w pierwszym rzędzie wyróżnić trzeba ograniczanie wentylacji poprzez: szczelne zamknięcia okien przy równoczesnym braku otworów nawiewnych, zatykanie kratek wentylacyjnych w ścianach i drzwiach łazienkowych, montowanie wentylatorów elektrycznych w miejscu kratek wentylacyjnych lub stosowanie mechanicznych okapów wyciągowych Jeżeli chcemy bezpiecznie mieszkać, to powinniśmy:
bezwzględnie stosować się do zaleceń osób uprawnionych do dokonywania przeglądów przewodów kominowych w Twoim mieszkaniu. Przy wymianie stolarki lokator powinien dodatkowo doposażyć na swój koszt nowe okna w nawiewniki, nie zamykać, nie zaklejać kratek wentylacyjnych, oraz samowolnie ingerować w przewody kominowe. co najmniej raz w roku powierzać uprawnionemu konserwatorowi przegląd podgrzewacza wody.

Czytaj dalej....


Reklama

Związek Rewizyjny RP   Związek Rewizyjny RP