Spółdzielnia przypomina o obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych

s.sobolak (ssobolak) on Oct 02 2018

Spółdzielnia przypomina o obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych (ulotka o segregacji odpadów komunalnych znajduje  na stronie internetowej Spółdzielni  i Urzędu Miasta).

http://www.czystaswidnica.pl/selektywna-zbiorka-odpadow

 

Ponadto informujemy, że znaczna ilość mieszkańców osiedla nieprawidłowo segreguje odpady. Do najczęściej występujących nieprawidłowości należy zaliczyć:

1.     Zanieczyszczenia odpadów „suchych” gromadzonych w prawidłowych pojemnikach partią odpadów „mokrych”, gruzem budowlanym bądź odpadami zielonymi.

2.     Zanieczyszczenie odpadów szklanych gromadzonych w prawidłowych pojemnikach partią odpadów „suchych” bądź odpadami „mokrymi”

3.     Pojedyncze pod względem lokalizacji, lecz częste przypadki niesegregowania odpadów we wszystkich pojemnikach  na poszczególne grupy odpadów

4.     Bardzo częstym zjawiskiem jest dopuszczanie przez mieszkańców do zanieczyszczenia odpadami terenów wokół pojemników i stanowisk śmietnikowych.

Informujemy, że konsekwencją  nie segregowania odpadów komunalnych będzie wydanie przez organ decyzji administracyjnej, naliczającej wyższą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zbieranymi w sposób nieselektywny.

Back


Warunki bezpiecznego użytkowania mieszkań


Szanowni Państwo!!!


Zima przynosi tragiczne skutki związane z eksploatacją naszych mieszkań. Na przestrzeni ostatnich kilku lat można w skali całego kraju zaobserwować wzrost zatruć tlenkiem węgla zawartym w spalinach pochodzących z gazowych ogrzewaczy wody (popularnych junkersów).
 

Wśród wielu przyczyn tego stanu w pierwszym rzędzie wyróżnić trzeba ograniczanie wentylacji poprzez: szczelne zamknięcia okien przy równoczesnym braku otworów nawiewnych, zatykanie kratek wentylacyjnych w ścianach i drzwiach łazienkowych, montowanie wentylatorów elektrycznych w miejscu kratek wentylacyjnych lub stosowanie mechanicznych okapów wyciągowych Jeżeli chcemy bezpiecznie mieszkać, to powinniśmy:
bezwzględnie stosować się do zaleceń osób uprawnionych do dokonywania przeglądów przewodów kominowych w Twoim mieszkaniu. Przy wymianie stolarki lokator powinien dodatkowo doposażyć na swój koszt nowe okna w nawiewniki, nie zamykać, nie zaklejać kratek wentylacyjnych, oraz samowolnie ingerować w przewody kominowe. co najmniej raz w roku powierzać uprawnionemu konserwatorowi przegląd podgrzewacza wody.

Czytaj dalej....


Reklama

Związek Rewizyjny RP   Związek Rewizyjny RP