Nowe stawki za centralne ogrzewanie, podgrzanie ciepłej wody i wywóz śmieci obowiązujące od 01.07.2021 r.

s.sobolak (ssobolak) on Jun 30 2021

Szanowni Państwo

Z dniem 1 lipca 2021 r. obowiązuje nowa taryfa za centralne ogrzewanie i podgrzanie ciepłej wody użytkowej. Taryfa została zatwierdzona przez Urząd Regulacji Energetyki we Wrocławiu.

W związku z tym, Miejski Zakład Energetyki Cieplnej w Swidnicy z dniem 1.07.2021 r., podniósł ceny za centralne ogrzewanie

W załączeniu przedstawiamy Państwu tabelę jak kształtowało się zużycie ciepła i wzrost kosztów z 1 GJ w latach 2016-2021.

Druga znacząca podwyżka dotyczy wzrostu opłat za wywóz śmieci. Wynosi ona 29 zł od osoby i obowiązuje również od lipca 2021 r.

Rada Miejska w Świdnicy Uchwałą Nr XXIX/299/21 z dnia 29.05.2021 r. podniosła opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1.07.2021 r., z 26 zł na 29 zó od osoby.

Wzrost opłat za wywóz śmieci w latach 2016-2021 obrazuje wykres w załączeniu.

Należy pamiętać, że opłaty za centralne ogrzewanie i podgrzanie ciepłej wody użytkowej oraz opłata za wywóz nieczystości, to opłaty niezależne od Spółdzielni.

Spółdzielnia nie ma żadnych zysków z podwyżek zarówno centralnego ogrzewania, jak i wywozu nieczystości, oraz nie ma wpływu na wysokość tych opłat. Spółdzielnia Mieszkaniowa jedynie pobiera opłaty i w całości przekazuje je do Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej (MZEC Świdnica) oraz do Urzędu Miejskiego w Świdnicy.

Back


Warunki bezpiecznego użytkowania mieszkań


Szanowni Państwo!!!


Zima przynosi tragiczne skutki związane z eksploatacją naszych mieszkań. Na przestrzeni ostatnich kilku lat można w skali całego kraju zaobserwować wzrost zatruć tlenkiem węgla zawartym w spalinach pochodzących z gazowych ogrzewaczy wody (popularnych junkersów).
 

Wśród wielu przyczyn tego stanu w pierwszym rzędzie wyróżnić trzeba ograniczanie wentylacji poprzez: szczelne zamknięcia okien przy równoczesnym braku otworów nawiewnych, zatykanie kratek wentylacyjnych w ścianach i drzwiach łazienkowych, montowanie wentylatorów elektrycznych w miejscu kratek wentylacyjnych lub stosowanie mechanicznych okapów wyciągowych Jeżeli chcemy bezpiecznie mieszkać, to powinniśmy:
bezwzględnie stosować się do zaleceń osób uprawnionych do dokonywania przeglądów przewodów kominowych w Twoim mieszkaniu. Przy wymianie stolarki lokator powinien dodatkowo doposażyć na swój koszt nowe okna w nawiewniki, nie zamykać, nie zaklejać kratek wentylacyjnych, oraz samowolnie ingerować w przewody kominowe. co najmniej raz w roku powierzać uprawnionemu konserwatorowi przegląd podgrzewacza wody.

Czytaj dalej....


Reklama

Związek Rewizyjny RP   Związek Rewizyjny RP