KOMUNIKAT

s.sobolak (ssobolak) on Jun 01 2021

W związku z częściowym zniesieniem przez Ministra Zdrowia ograniczeń w zakresie lockdownu, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że z dniem 31.05.2021 r. zostanie otwarte BIURO OBSŁUGI KLIENTA.

Petenci będą przyjmowani w godzinach:

Poniedziałek, środa, czwartek: od 8:00 do 14:00;

Wtorek: od 8:30 do 16:30;

Piątek: od 8:00 do 12:00.

 

Wszystkie sprawy prosimy zgłaszać w BOK, z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa. W BOK może przebywać maksymalnie dwóch interesantów.

Back


Warunki bezpiecznego użytkowania mieszkań


Szanowni Państwo!!!


Zima przynosi tragiczne skutki związane z eksploatacją naszych mieszkań. Na przestrzeni ostatnich kilku lat można w skali całego kraju zaobserwować wzrost zatruć tlenkiem węgla zawartym w spalinach pochodzących z gazowych ogrzewaczy wody (popularnych junkersów).
 

Wśród wielu przyczyn tego stanu w pierwszym rzędzie wyróżnić trzeba ograniczanie wentylacji poprzez: szczelne zamknięcia okien przy równoczesnym braku otworów nawiewnych, zatykanie kratek wentylacyjnych w ścianach i drzwiach łazienkowych, montowanie wentylatorów elektrycznych w miejscu kratek wentylacyjnych lub stosowanie mechanicznych okapów wyciągowych Jeżeli chcemy bezpiecznie mieszkać, to powinniśmy:
bezwzględnie stosować się do zaleceń osób uprawnionych do dokonywania przeglądów przewodów kominowych w Twoim mieszkaniu. Przy wymianie stolarki lokator powinien dodatkowo doposażyć na swój koszt nowe okna w nawiewniki, nie zamykać, nie zaklejać kratek wentylacyjnych, oraz samowolnie ingerować w przewody kominowe. co najmniej raz w roku powierzać uprawnionemu konserwatorowi przegląd podgrzewacza wody.

Czytaj dalej....


Reklama

Związek Rewizyjny RP   Związek Rewizyjny RP