KOMUNIKAT - DOTYCZY: ZAGROŻENIA EPIDEMIĄ KORONAWIRUSA (SARS-CoV-2)

s.sobolak (ssobolak) on Nov 06 2020

W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ WIRUSA SARS-CoV-2 (KORONAWIRUS), SPOWODOWANY BEZPOŚREDNIMI KONTAKTAMI OSÓB, SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ŚWIDNICY WPROWADZA DODATKOWE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI.
Z DNIEM 09.11.2020 R. BIURA SPÓŁDZIELNI I KASA BĘDĄ ZAMKNIĘTE.

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA UPRZEJMIE PROSI O ZAŁATWIANIE SPRAW WYŁĄCZNIE DROGĄ MAILOWĄ, POCZTĄ TRADYCYJNĄ, ORAZ TELEFONICZNIE.

KONTAKT Z PRACOWNIKAMI SPÓŁDZIELNI BĘDZIE MOŻLIWY PO WCZEŚNIEJSZYM TELEFONICZNYM UMÓWIENIU WIZYTY. WEJŚCIE DO SPÓŁDZIELNI TYLKO W PILNYCH PRZYPADKACH – DZWONEK PRZED WEJŚCIEM DO BUDYNKU.

 

PRZY WEJŚCIU OBOWIĄZKOWA DEZYNFEKCJA RĄK ORAZ MASECZKA NA TWARZY ZAKRYWAJĄCA NOS I USTA.
WSZELKIE SPRAWY LOKATORZY MOGĄ ZAŁATWIAĆ TELEFONICZNIE, DROGA ELEKTRONICZNĄ LUB POPRZEZ SKRZYNKĘ NA KORESPONDENCJĘ ZNAJDUJĄCĄ SIĘ PRZY WEJŚCIU DO BUDYNKU.  
ZGŁASZANIE AWARII PO GODZINACH PRACY W DNI WOLNE, NIEDZIELE I ŚWIĘTA POD NR TEL. 74 852 50 87 LUB TEL. 19 525


NUMERY KONTAKTOWE:
Sekretariat: 74 852 27 91
Administracja budynków: 74 852 40 48
Księgowość: 74 852 10 48
Dział członkowski: 74 852 12 73

BĄDŹ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ POD ADRESAMI:
sekretariat@spoldzielnia.swidnica.pl
administracja@spoldzielnia.swidnica.pl

SPÓŁDZIELNIA CZYNNA JEST:
PONIEDZIAŁEK, ŚRODA, CZWARTEK w godz. 7:00-15:00
WTOREK w godz. 7:00-17:00
PIĄTEK w godz. 7:00-13:00

Back


Warunki bezpiecznego użytkowania mieszkań


Szanowni Państwo!!!


Zima przynosi tragiczne skutki związane z eksploatacją naszych mieszkań. Na przestrzeni ostatnich kilku lat można w skali całego kraju zaobserwować wzrost zatruć tlenkiem węgla zawartym w spalinach pochodzących z gazowych ogrzewaczy wody (popularnych junkersów).
 

Wśród wielu przyczyn tego stanu w pierwszym rzędzie wyróżnić trzeba ograniczanie wentylacji poprzez: szczelne zamknięcia okien przy równoczesnym braku otworów nawiewnych, zatykanie kratek wentylacyjnych w ścianach i drzwiach łazienkowych, montowanie wentylatorów elektrycznych w miejscu kratek wentylacyjnych lub stosowanie mechanicznych okapów wyciągowych Jeżeli chcemy bezpiecznie mieszkać, to powinniśmy:
bezwzględnie stosować się do zaleceń osób uprawnionych do dokonywania przeglądów przewodów kominowych w Twoim mieszkaniu. Przy wymianie stolarki lokator powinien dodatkowo doposażyć na swój koszt nowe okna w nawiewniki, nie zamykać, nie zaklejać kratek wentylacyjnych, oraz samowolnie ingerować w przewody kominowe. co najmniej raz w roku powierzać uprawnionemu konserwatorowi przegląd podgrzewacza wody.

Czytaj dalej....


Reklama

Związek Rewizyjny RP   Związek Rewizyjny RP