UWAGA!!!

Ze względu na sytuację epidemiczną zostało zamknięte główne wejście do budynku Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy

WAŻNA INFORMACJA

ZMIANA ZASAD OBSŁUGI KLIENTÓW

OD DNIA 29 MARCA 2021 R. DO ODWOŁANIA W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŚWIDNICY

ZMIANIE ULEGAJĄ ZASADY OBSŁUGI KLIENTÓW:
 

  •     nie jest realizowana bezpośrednia (osobista) obsługa klientów,
  •     osobiste załatwienie SPRAW PILNYCH możliwe jest jedynie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu wizyty z właściwym merytorycznie pracownikiem spółdzielni,
  •     pracownicy spółdzielni pracują poniedziałek, środa, czwartek 7:00-15:00, wtorek 7:00-17:00, piatek 7:00-13:00,
  •     wszelkie dokumenty: pisma, wnioski, podania do Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy można składać elektronicznie za pośrednictwem poczty e-mail pod adresami:

    - sekretariat@spoldzielnia.swidnica.pl

    - administracja@spoldzielnia.swidnica.pl

    bądź telefonicznie:

    - administracja: 74 852 40 48

    - sekretariat: 74 852 27 91

Korespondencję do spółdzielni można wrzucić do przygotowanej na ten cel SKRZYNKI umieszczonej przy drzwiach wejściowych do spółdzielni mieszkaniowej.

 

 

INFORMACJA O LIKWIDACJI KASY

s.sobolak (ssobolak) on Feb 12 2021

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŚWIDNICY INFORMUJE, ŻE Z DNIEM 1 LUTEGO 2021 ROKU, KASA SPÓŁDZIELNI ZOSTAJE ZAMKNIĘTA.
WPŁATY ZA MIESZKANIE BEZ POBRANIA OPŁAT MOŻNA DOKONYWAĆ W NASTĘPUJĄCYCH PUNKTACH BIURA ANDY:

1. pl. Grunwaldzki 1,
2. ul. Ofiar Oświęcimskich 48,
3. ul. Kopernika 29,
4. ul. Grodzka 15,
5. ul. Dąbrowskiego 6,
oraz
• w Banku PKO BP, ul. Pułaskiego 1-5
• w Banku Spółdzielczym, ul. Długa 9.

W związku z zamknięciem Spółdzielni, Zarząd informuje, iż zostały wprowadzone zmiany w „Regulaminie nalicznia kosztów CO i CWU”, rozdział 5. Rozliczenie energii cieplnej lokali mieszkalnych § 22 ust. 3 pkt 1:

Osobom wnoszącym opłaty za mieszkanie na bieżąco nadpłata zaliczana jest na poczet przyszłych opłat miesięcznych za lokal. Nadpłata może być wypłacona na pisemny wniosek, złożony w ciągu 14 dni od daty otrzymania rozliczenia, na wskazany rachunek bankowy.

Back


Warunki bezpiecznego użytkowania mieszkań


Szanowni Państwo!!!


Zima przynosi tragiczne skutki związane z eksploatacją naszych mieszkań. Na przestrzeni ostatnich kilku lat można w skali całego kraju zaobserwować wzrost zatruć tlenkiem węgla zawartym w spalinach pochodzących z gazowych ogrzewaczy wody (popularnych junkersów).
 

Wśród wielu przyczyn tego stanu w pierwszym rzędzie wyróżnić trzeba ograniczanie wentylacji poprzez: szczelne zamknięcia okien przy równoczesnym braku otworów nawiewnych, zatykanie kratek wentylacyjnych w ścianach i drzwiach łazienkowych, montowanie wentylatorów elektrycznych w miejscu kratek wentylacyjnych lub stosowanie mechanicznych okapów wyciągowych Jeżeli chcemy bezpiecznie mieszkać, to powinniśmy:
bezwzględnie stosować się do zaleceń osób uprawnionych do dokonywania przeglądów przewodów kominowych w Twoim mieszkaniu. Przy wymianie stolarki lokator powinien dodatkowo doposażyć na swój koszt nowe okna w nawiewniki, nie zamykać, nie zaklejać kratek wentylacyjnych, oraz samowolnie ingerować w przewody kominowe. co najmniej raz w roku powierzać uprawnionemu konserwatorowi przegląd podgrzewacza wody.

Czytaj dalej....


Reklama

Związek Rewizyjny RP   Związek Rewizyjny RP