Drogi komunikacji ogólnej

s.sobolak (ssobolak) on Oct 05 2018

SZANOWNI MIESZKAŃCY

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdnicy wskazuje, że zabronione jest pozostawianie wszelkich przedmiotów w częściach wspólnych nieruchomości na podstawie Regulaminu porządku domowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy — rozdział VI. § 19 pkt 4 i 8.

„4. Tarasowanie korytarzy i innych pomieszczeń wspólnego użytkowania uniemożliwiających swobodne poruszanie się jest zabronione.”

„8. Zabrania się przechowywania kanistrów i beczek z benzyną oraz innymi cieczami łatwopalnymi, motorowerów i motocykli — w mieszkaniach, piwnicach i innych pomieszczeniach gospodarczych w budynkach mieszkalnych.

W przypadku stwierdzenia powyższych faktów, sprawcy będą podciągnięci do odpowiedzialności karno-administracyjnej.”

Ponadto pozostawianie różnego rodzaju ruchomości w częściach wspólnych, będących drogami komunikacji ogólnej jest zabronione, z uwagi na utrudnienia prowadzenia ewentualnych działań ratowniczych lub ewakuacji mieszkańców.

Wobec powyższego wzywamy do bezwzględnego i niezwłocznego uprzątnięcia wszelkich nieruchomości z części wspólnych tj. korytarzy i klatek schodowych.

Back


Warunki bezpiecznego użytkowania mieszkań


Szanowni Państwo!!!


Zima przynosi tragiczne skutki związane z eksploatacją naszych mieszkań. Na przestrzeni ostatnich kilku lat można w skali całego kraju zaobserwować wzrost zatruć tlenkiem węgla zawartym w spalinach pochodzących z gazowych ogrzewaczy wody (popularnych junkersów).
 

Wśród wielu przyczyn tego stanu w pierwszym rzędzie wyróżnić trzeba ograniczanie wentylacji poprzez: szczelne zamknięcia okien przy równoczesnym braku otworów nawiewnych, zatykanie kratek wentylacyjnych w ścianach i drzwiach łazienkowych, montowanie wentylatorów elektrycznych w miejscu kratek wentylacyjnych lub stosowanie mechanicznych okapów wyciągowych Jeżeli chcemy bezpiecznie mieszkać, to powinniśmy:
bezwzględnie stosować się do zaleceń osób uprawnionych do dokonywania przeglądów przewodów kominowych w Twoim mieszkaniu. Przy wymianie stolarki lokator powinien dodatkowo doposażyć na swój koszt nowe okna w nawiewniki, nie zamykać, nie zaklejać kratek wentylacyjnych, oraz samowolnie ingerować w przewody kominowe. co najmniej raz w roku powierzać uprawnionemu konserwatorowi przegląd podgrzewacza wody.

Czytaj dalej....


Reklama

Związek Rewizyjny RP   Związek Rewizyjny RP