UWAGA!!!

Ze względu na sytuację epidemiczną zostało zamknięte główne wejście do budynku Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy

WAŻNA INFORMACJA

ZMIANA ZASAD OBSŁUGI KLIENTÓW

OD DNIA 29 MARCA 2021 R. DO ODWOŁANIA W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŚWIDNICY

ZMIANIE ULEGAJĄ ZASADY OBSŁUGI KLIENTÓW:
 

  •     nie jest realizowana bezpośrednia (osobista) obsługa klientów,
  •     osobiste załatwienie SPRAW PILNYCH możliwe jest jedynie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu wizyty z właściwym merytorycznie pracownikiem spółdzielni,
  •     pracownicy spółdzielni pracują poniedziałek, środa, czwartek 7:00-15:00, wtorek 7:00-17:00, piatek 7:00-13:00,
  •     wszelkie dokumenty: pisma, wnioski, podania do Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy można składać elektronicznie za pośrednictwem poczty e-mail pod adresami:

    - sekretariat@spoldzielnia.swidnica.pl

    - administracja@spoldzielnia.swidnica.pl

    bądź telefonicznie:

    - administracja: 74 852 40 48

    - sekretariat: 74 852 27 91

Korespondencję do spółdzielni można wrzucić do przygotowanej na ten cel SKRZYNKI umieszczonej przy drzwiach wejściowych do spółdzielni mieszkaniowej.

 

 

Drogi komunikacji ogólnej

s.sobolak (ssobolak) on Oct 05 2018

SZANOWNI MIESZKAŃCY

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdnicy wskazuje, że zabronione jest pozostawianie wszelkich przedmiotów w częściach wspólnych nieruchomości na podstawie Regulaminu porządku domowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy — rozdział VI. § 19 pkt 4 i 8.

„4. Tarasowanie korytarzy i innych pomieszczeń wspólnego użytkowania uniemożliwiających swobodne poruszanie się jest zabronione.”

„8. Zabrania się przechowywania kanistrów i beczek z benzyną oraz innymi cieczami łatwopalnymi, motorowerów i motocykli — w mieszkaniach, piwnicach i innych pomieszczeniach gospodarczych w budynkach mieszkalnych.

W przypadku stwierdzenia powyższych faktów, sprawcy będą podciągnięci do odpowiedzialności karno-administracyjnej.”

Ponadto pozostawianie różnego rodzaju ruchomości w częściach wspólnych, będących drogami komunikacji ogólnej jest zabronione, z uwagi na utrudnienia prowadzenia ewentualnych działań ratowniczych lub ewakuacji mieszkańców.

Wobec powyższego wzywamy do bezwzględnego i niezwłocznego uprzątnięcia wszelkich nieruchomości z części wspólnych tj. korytarzy i klatek schodowych.

Back


Warunki bezpiecznego użytkowania mieszkań


Szanowni Państwo!!!


Zima przynosi tragiczne skutki związane z eksploatacją naszych mieszkań. Na przestrzeni ostatnich kilku lat można w skali całego kraju zaobserwować wzrost zatruć tlenkiem węgla zawartym w spalinach pochodzących z gazowych ogrzewaczy wody (popularnych junkersów).
 

Wśród wielu przyczyn tego stanu w pierwszym rzędzie wyróżnić trzeba ograniczanie wentylacji poprzez: szczelne zamknięcia okien przy równoczesnym braku otworów nawiewnych, zatykanie kratek wentylacyjnych w ścianach i drzwiach łazienkowych, montowanie wentylatorów elektrycznych w miejscu kratek wentylacyjnych lub stosowanie mechanicznych okapów wyciągowych Jeżeli chcemy bezpiecznie mieszkać, to powinniśmy:
bezwzględnie stosować się do zaleceń osób uprawnionych do dokonywania przeglądów przewodów kominowych w Twoim mieszkaniu. Przy wymianie stolarki lokator powinien dodatkowo doposażyć na swój koszt nowe okna w nawiewniki, nie zamykać, nie zaklejać kratek wentylacyjnych, oraz samowolnie ingerować w przewody kominowe. co najmniej raz w roku powierzać uprawnionemu konserwatorowi przegląd podgrzewacza wody.

Czytaj dalej....


Reklama

Związek Rewizyjny RP   Związek Rewizyjny RP