Co zrobić z choinką po świętach?

s.sobolak (ssobolak) on Jan 08 2020

Okres świąteczny dobiegł końca, co więc zrobić z choinką? Warto dać jej drugie życie, czyli oddać profesjonalnej firmie do prawidłowego zagospodarowania. Drzewka naturalne to odpady biodegradowalne, które zostaną odebrane od mieszkańców Świdnicy przez spółkę ENERIS Surowce oraz świdnicki Zakład Oczyszczania Miasta.

Fot. ENERIS

Naturalne drzewka cięte to odpady biodegradowalne i trzeba je przekazać do profesjonalnego zagospodarowania, ponieważ wtedy ulegną całkowitemu rozkładowi. Warto też pamiętać, że dzięki temu zwiększa się poziom recyklingu i tym samym zmniejsza ilość odpadów deponowanych na składowiskach oraz poziom emisji CO2 do atmosfery – podkreśla Monika Kita z firmy Eneris. – Jednak przed wyrzuceniem choinek należy je odpowiednio przygotować – usunąć stojak i wszystkie elementy dekoracyjne, czyli bombki, światełka, łańcuchy. Większe drzewka naturalne, jeśli to możliwe, najlepiej rozdrobnić oraz pociąć pień. Choinki trzeba wystawić przed posesje albo do altanek śmietnikowych w odpowiednio wyznaczonych terminach. Mieszkańcy mają także możliwość dostarczenia choinek do najbliższego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Odbiór choinek we wszystkich sektorach (I, II, III – zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna) odbywać się będzie w dniach 14, 21, 28 stycznia oraz 4, 11, 18, 25 lutego.

Źródło: https://swidnica24.pl/2020/01/co-zrobic-z-choinka-po-swietach-3/

Back


Warunki bezpiecznego użytkowania mieszkań


Szanowni Państwo!!!


Zima przynosi tragiczne skutki związane z eksploatacją naszych mieszkań. Na przestrzeni ostatnich kilku lat można w skali całego kraju zaobserwować wzrost zatruć tlenkiem węgla zawartym w spalinach pochodzących z gazowych ogrzewaczy wody (popularnych junkersów).
 

Wśród wielu przyczyn tego stanu w pierwszym rzędzie wyróżnić trzeba ograniczanie wentylacji poprzez: szczelne zamknięcia okien przy równoczesnym braku otworów nawiewnych, zatykanie kratek wentylacyjnych w ścianach i drzwiach łazienkowych, montowanie wentylatorów elektrycznych w miejscu kratek wentylacyjnych lub stosowanie mechanicznych okapów wyciągowych Jeżeli chcemy bezpiecznie mieszkać, to powinniśmy:
bezwzględnie stosować się do zaleceń osób uprawnionych do dokonywania przeglądów przewodów kominowych w Twoim mieszkaniu. Przy wymianie stolarki lokator powinien dodatkowo doposażyć na swój koszt nowe okna w nawiewniki, nie zamykać, nie zaklejać kratek wentylacyjnych, oraz samowolnie ingerować w przewody kominowe. co najmniej raz w roku powierzać uprawnionemu konserwatorowi przegląd podgrzewacza wody.

Czytaj dalej....


Reklama

Związek Rewizyjny RP   Związek Rewizyjny RP