skip to content

Regulaminy

Regulamin Spółdzielczego Biura Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami

Regulamin

Regulamin rozliczeń kosztów gosp. zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali

Regulamin zasad ustalania i rozliczenia kosztów gospodarki nieruchomościami spółdzielczymi oraz ustalania opłat wnoszonych do spółdzielni za używanie lokali - obowiązuje od 17 września 2018 r.

Regulamin rozliczeń kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali

Statut Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy

Statut Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy.

Statut

Regulamin porządku domowego Regulamin przetargów

Niniejszy regulamin ustala zasady i tryb przeprowadzania przetargów dotyczących:

  • wykonania inwestycji, robót i remontów kapitalnych na zlecenie Spółdzielni,
  • wykonania usług na rzecz Spółdzielni,
  • sprzedaży, najmu i dzierżawy mienia Spółdzielni, z wyłączeniem przetargów na zasiedlenie mieszkań uzyskanych z odzysku.

Regulamin zasad zlecania robót i tryb przeprowadzania przetargów

 

Regulamin rozliczania kosztów CO i CWU

Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej dostarczanej do lokali mieszkalnych i użytkowych dla celów centralnego ogrzewania i dostawy ciepłej wody

Regulamin rozliczenia kosztow co i cwu

Regulamin obowiązków SM i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasad rozliczeń Spółdzielni z członkami zwalniającymi lokaleRegulamin przetargów na sprzedaż mieszkań z odzyskuKlauzula o ochronie danych osobowych

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.) informuję, iż:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdnicy, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 8, 58-105 Świdnica, zwana dalej Spółdzielnią;
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków statutowych Spółdzielni i nie będą udostępniane innym odbiorcom;
  • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 

Oświadczenie o ilości osób zamieszkujących lokal

Oświadczenie do ustalenia wysokości opłat za wywóz odpadów komunalnych

oswiadczenie.doc

oswiadczenie.pdf

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przesyłanie korespondencji drogą elektronicznąZasady udostępniania dokumentów i informacji członkom Spółdzielni Mieszkaniowej w ŚwidnicyRegulamin tworzenia i wydatków funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy
Up