skip to content

Organy Spółdzielni

 

 

Rada Nadzorcza

W czerwcu 2016 r. Walne Zgromadzenie odbyte w 7 częściach w dniach 14, 15, 16, 20, 21, 22 i 23 czerwca 2016 r.
dokonało wyboru Rady Nadzorczej na lata 2016 -2019 w osobach :

 • Dobrowolska Halina
 • Horodyski Robert
 • Jachimowicz Wacław
 • Kempa Andrzej
 • Kędziora Teodor
 • Kuc Ryszard
 • Protasiuk Andrzej
 • Salus Jadwiga
 • Sobolak Józefa
 • Świło Teresa
 • Urbaniak Urszula
 • Werecki Krystian
 • Wołczko Jerzy
 • Wołosz Renata

 

Skład Komisji Rady Nadzorczej

Dnia 28.06.2016 r. Rada Nadzorcza ukonstytuowała się następująco

 
I. Prezydium Rady Nadzorczej

Robert Horodyski - Przewodniczący
Teresa Świło - Zastępca Przewodniczącego
Jadwiga Salus - Sekretarz

 
II. Komisja Rewizyjna

Ryszard Kuc - Przewodniczący
Teodor Kędziora
Józefa Sobolak
Urszula Urbaniak
Krystian Werecki

 
III. Komisja Techniczno-Samorządowa

Andrzej Protasiuk - Przewodniczący

Halina Dobrowolska
Wacław Jachimowicz
Andrzej Kempa
Jerzy Wołczko
Renata Wołosz

 

 

Zarząd Spółdzielni


Prezes Spółdzielni

Andrzej Brzozowski

 

Zastępca Prezesa

Dorota Wiśniewska

 

Członek Zarządu

Elżbieta Podgórska

Up