skip to content

Organy Spółdzielni

 

 

Rada Nadzorcza

W czerwcu 2019 r. Walne Zgromadzenie odbyte w 6 częściach w dniach 4, 5, 6, 10, 11 i 12 czerwca 2019 r.
dokonało wyboru Rady Nadzorczej na lata 2019 -2022 w osobach :

  • Dobrowolska Halina
  • Górski Jan
  • Kędziora Teodor
  • Kuc Ryszard
  • Mazur Artur
  • Salus Jadwiga
  • Sobolak Bronisław
  • Świło Teresa
  • Wołczko Jerzy

 

Skład Komisji Rady Nadzorczej

Dnia 18.06.2019 r. Rada Nadzorcza ukonstytuowała się następująco

 
I. Prezydium Rady Nadzorczej

Bronisław Sobolak - Przewodniczący
Jan Górski - Zastępca Przewodniczącego
Teresa Świło - Sekretarz

 
II. Komisja Rewizyjna

Ryszard Kuc - Przewodniczący

Halina Dobrowolska

Teodor Kędziora

Artur Mazur

Jadwiga Salus

Jerzy Wołczko

 

 

 

Zarząd Spółdzielni


Prezes Spółdzielni

Andrzej Brzozowski

 

Zastępca Prezesa

Dorota Wiśniewska

 

Członek Zarządu

Elżbieta Podgórska

Up