Ogłoszenie

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdnicy ul. M. Skłodowskiej Curie 8 posiada na  sprzedaż działki  niezabudowane  położone w Świdnicy i w  Marcinowicach oraz wynajmie pomieszczenia magazynu i wiaty w Świdnicy.

1.Przedmiotem sprzedaży w Świdnicy przy ul. Ludwika Waryńskiego obręb -0001 Osiedle Młodych AM 10 jest

Sprzedaż gruntu niezabudowanego działka nr 22/1 o powierzchni 0,6119ha w wieczystym użytkowaniu Spółdzielni. Działka ta jest przeznaczona pod zabudowę budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym.

2. w  Świdnicy przy ul. Dąbrowskiego - Potokowa  obręb -0001 Osiedle Młodych  AM 13
Sprzedaż gruntu niezabudowanego o łącznej powierzchni 1,31ha, który obejmuje działki :
nr 6 o pow. 0,7299ha, nr 8 o pow. 0,5090ha stanowiące własność Spółdzielni oraz działkę nr 7 o pow .0,0711ha w wieczystym użytkowaniu Spółdzielni.

3. Przedmiotem sprzedaży w Marcinowicach jest prawo wieczystego użytkowania:
9 działek pod zabudowę jednorodzinną o powierzchni od 12arów do 24arów.
dwie działki o powierzchni 8 arów i 24,8 arów pod zabudowę garażowo -parkingową
jedna działka o powierzchni 76 arów pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.

4. Przedmiotem najmu są  pomieszczenia magazynu o powierzchni 300m2 i wiaty magazynowej o powierzchni 216m2.
Pomieszczenia zlokalizowane są na terenie Bazy Spółdzielni przy ul. M. Skłodowskiej Curie 8.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach i warunkach sprzedaży można uzyskać bezpośrednio w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. M. Skłodowskiej-Curie /tel.74 852 12 73/.