Aktualności

Przerwa w dostawie ciepła 20-23.09.2021 r.

Zgodnie z lipcowym komunikatem, dotyczącym zatrzymania dostaw ciepła w części Osiedla Młodych, Miejski Zakład Energetyki Cieplnej w Świdnicy informuje, że planowane prace rozpocznie od 20.09.2021 r. i z tym dniem nastąpi przerwa w dostawie ciepła, trwająca maksymalnie 4 dni. Wznowienie dostaw ciepła nastąpi po przeprowadzeniu wszystkich niezbędnych prac.

Wyłączenie dotyczy budynków:

- Zamenhofa 42 Apteka
- Zamenhofa 42 Papierniczy
- Zamenhofa 48-58
- Słobódzkiego 12-18a
- Kunic 11-19

Miejski Zakład Energetyki Cieplnej w Świdnicy przeprasza za utrudnienia i zobowiązuje się wykonać prace możliwi‌e szybko.

Remont sieci ciepłowniczej

Miejski Zakład Energetyki Cieplnej w Świdnicy informuje, że nastąpi wstrzymanie dostawy ciepła na maksymalnie 4 dni od 10.08.2021. Prace ziemne rozpoczną się 09.08.2021 r.
Wykaz ulic objętych wstrzymaniem umieszczony jest w załączniku.
Ponowne wstrzymanie dostawy ciepła na kolejne 4 dni planowane jest w okresie pomiędzy 20 a 30 wrzesnia 2021 r.

Wykaz ulic i pismo z Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej

Uchwała nr 24/2021 Członków Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie nadania odznaki „Za Zasługi dla Spółdzielczości”

Członkowie Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczości na wniosek rad nadzorczych i zarządów Spółdzielni lub ich związków nadają odznakę „Za Zasługi dla Spółdzielczości” następującym organizacjom:

 

§ 1

 

- Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy

          - woj. dolnośląskie

 

- Spółdzielni Mieszkaniowej im. Obrońców Pokoju w Gliwicach

          - woj. śląskie

Zasady dotyczące obowiązkowych przeglądów technicznych

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdnicy informuje o zasadach dotyczących obowiązkowych przeglądów technicznych:

  1. kontrola stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych),
  2. kontrola instalacji elektrycznej,
  3. kontrola instalacji i urządzeń gazowych.

Nowe stawki za centralne ogrzewanie, podgrzanie ciepłej wody i wywóz śmieci obowiązujące od 01.07.2021 r.

Szanowni Państwo

Z dniem 1 lipca 2021 r. obowiązuje nowa taryfa za centralne ogrzewanie i podgrzanie ciepłej wody użytkowej. Taryfa została zatwierdzona przez Urząd Regulacji Energetyki we Wrocławiu.

W związku z tym, Miejski Zakład Energetyki Cieplnej w Swidnicy z dniem 1.07.2021 r., podniósł ceny za centralne ogrzewanie

W załączeniu przedstawiamy Państwu tabelę jak kształtowało się zużycie ciepła i wzrost kosztów z 1 GJ w latach 2016-2021.

Druga znacząca podwyżka dotyczy wzrostu opłat za wywóz śmieci. Wynosi ona 29 zł od osoby i obowiązuje również od lipca 2021 r.

Rada Miejska w Świdnicy Uchwałą Nr XXIX/299/21 z dnia 29.05.2021 r. podniosła opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1.07.2021 r., z 26 zł na 29 zó od osoby.

Wzrost opłat za wywóz śmieci w latach 2016-2021 obrazuje wykres w załączeniu.

Należy pamiętać, że opłaty za centralne ogrzewanie i podgrzanie ciepłej wody użytkowej oraz opłata za wywóz nieczystości, to opłaty niezależne od Spółdzielni.

Spółdzielnia nie ma żadnych zysków z podwyżek zarówno centralnego ogrzewania, jak i wywozu nieczystości, oraz nie ma wpływu na wysokość tych opłat. Spółdzielnia Mieszkaniowa jedynie pobiera opłaty i w całości przekazuje je do Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej (MZEC Świdnica) oraz do Urzędu Miejskiego w Świdnicy.

Informacja o terminie Walnego Zgromadzenia

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy uprzejmie informuje, że w związku z trwającym stanem epidemii na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, związanym z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 nie ma możliwości zwołania Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni, które miało się dobyć w bieżącym roku.

Na podstawie art. 90 ustawy z dnia 31 marca 2020 r., o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568 z późn. zm.):

„Art. 90. Jeżeli ustawowy termin zwołania Walnego Zgromadzenia Spółdzielni albo zebrania właścicieli lokali przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu pandemii, trwającego w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, ulega on przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania tego stanu.”

Mając na uwadze powyższe, najbliższe Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy, zostanie zwołane w terminie 6 tygodni od dnia odwołania stanu epidemii, zgodnie z przepisami prawa.

KOMUNIKAT

W związku z częściowym zniesieniem przez Ministra Zdrowia ograniczeń w zakresie lockdownu, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że z dniem 31.05.2021 r. zostanie otwarte BIURO OBSŁUGI KLIENTA.

Lokale do wynajęcia

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdnicy informuje, że posiada do wynajęcia:
1. Lokal użytkowy na zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy, o łącznej powierzchni użytkowej 861,50 m2, znajdujący się przy ul. Wrocławskiej 5-9 w Świdnicy.

2. Pomieszczenia po byłych kotłowniach na zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy, w tym:

    • pomieszczenia nr 1 o łącznej powierzchni 317,10 m2, znajdującego się przy ul. Bohaterów Getta 14-16 w Świdnicy,
    • pomieszczenia nr 2 o łącznej powierzchni 146,43 m2, znajdującego się przy ul. Saperów 16 w Świdnicy.
3. Garaże na terenie bazy Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 8, w tym:
    • garaż nr 2, o powierzchni 18,09 m2,
    • garaż nr 7, o powierzchni 35,42 m2.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (74) 852-40-48, e-mail: administracja@spoldzielnia.swidnica.pl w dni robocze w godz. (pn. śr. czw. ) do godz. 15:00, wtorek do godziny 17:00, piątek do godziny 13:00.

INFORMACJA O LIKWIDACJI KASY

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŚWIDNICY INFORMUJE, ŻE Z DNIEM 1 LUTEGO 2021 ROKU, KASA SPÓŁDZIELNI ZOSTAJE ZAMKNIĘTA.
WPŁATY ZA MIESZKANIE BEZ POBRANIA OPŁAT MOŻNA DOKONYWAĆ W NASTĘPUJĄCYCH PUNKTACH BIURA ANDY:

1. pl. Grunwaldzki 1,
2. ul. Ofiar Oświęcimskich 48,
3. ul. Kopernika 29,
4. ul. Grodzka 15,
5. ul. Dąbrowskiego 6,
oraz
• w Banku PKO BP, ul. Pułaskiego 1-5
• w Banku Spółdzielczym, ul. Długa 9.

KOMUNIKAT - DOTYCZY: ZAGROŻENIA EPIDEMIĄ KORONAWIRUSA (SARS-CoV-2)

W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ WIRUSA SARS-CoV-2 (KORONAWIRUS), SPOWODOWANY BEZPOŚREDNIMI KONTAKTAMI OSÓB, SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ŚWIDNICY WPROWADZA DODATKOWE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI.
Z DNIEM 09.11.2020 R. BIURA SPÓŁDZIELNI I KASA BĘDĄ ZAMKNIĘTE.

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA UPRZEJMIE PROSI O ZAŁATWIANIE SPRAW WYŁĄCZNIE DROGĄ MAILOWĄ, POCZTĄ TRADYCYJNĄ, ORAZ TELEFONICZNIE.

KONTAKT Z PRACOWNIKAMI SPÓŁDZIELNI BĘDZIE MOŻLIWY PO WCZEŚNIEJSZYM TELEFONICZNYM UMÓWIENIU WIZYTY. WEJŚCIE DO SPÓŁDZIELNI TYLKO W PILNYCH PRZYPADKACH – DZWONEK PRZED WEJŚCIEM DO BUDYNKU.

 

INFORMACJA O OTWARCIU BIURA OBSŁUGI KLIENTA

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że zmienione zostają godziny otwarcia:
- Biura Obsługi Klienta
Biuro Obsługi Klienta jest czynne w:

  • poniedziałki, środy, czwartki: 8:00 - 14:00
  • wtorki: 8:00 - 16:00
  • piątki: 8:00 - 12:00

W trosce o osoby samotne lub w starszym wieku

W związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa - Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdnicy zwraca się z prośbą do mieszkańców (sąsiadów) o przekazywanie informacji do Spółdzielni o osobach, które z uwagi na swój wiek oraz stan zdrowia, nie powinny opuszczać swoich mieszkań i wymagają pomocy.
Jeżeli zatem znacie Państwo osoby, które nie mogą liczyć na wsparcie lub sami jesteście w takiej sytuacji, zgłoście się dzwoniąc pod n/w numery telefonów:

  - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej nr tel. 74/852 13 27
lub
  - do Spółdzielni pod nr tel. 74/852 27 91 – która poinformuje odpowiednie służby odpowiedziale za dalsze działania w zakresie pomocy.

Masz niepotrzebne jedzenie? Nie wyrzucaj go, podziel się!

2 grudnia 2019 roku przy pawilonach handlowych przy ulicy Zamenhofa stanęła pierwsza w Świdnicy lodówka społeczna. To efekt współpracy świdnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej z fundacją „Weź Pomóż.pl”, która we Wrocławiu przez dwa lata ustawiła już 20 takich lodówek. Korzystają z nich zarówno emeryci, jak i osoby, którym zwyczajnie „brakuje do pierwszego”.

ZAKOŃCZENIE BADANIA LUSTRACYJNEGO

W związku z zakończeniem lustracji za lata 2016-2018 przeprowadzonej przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie, protokół z lustracji jest dostępny do wglądu w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej.

Informacja z przeprowadzonej lustracji pełnej 2016-2018

NOWE ZASADY - SEGREGUJ ODPADY

Odnośnik do strony Urzędu Miasta w Świdnicy regulujący zasady segregowania odpadów: http://www.czystaswidnica.pl/co-zrobic-z-odpadem

Nowe zasady - segreguj odpady


Warunki bezpiecznego użytkowania mieszkań


Szanowni Państwo!!!


Zima przynosi tragiczne skutki związane z eksploatacją naszych mieszkań. Na przestrzeni ostatnich kilku lat można w skali całego kraju zaobserwować wzrost zatruć tlenkiem węgla zawartym w spalinach pochodzących z gazowych ogrzewaczy wody (popularnych junkersów).
 

Wśród wielu przyczyn tego stanu w pierwszym rzędzie wyróżnić trzeba ograniczanie wentylacji poprzez: szczelne zamknięcia okien przy równoczesnym braku otworów nawiewnych, zatykanie kratek wentylacyjnych w ścianach i drzwiach łazienkowych, montowanie wentylatorów elektrycznych w miejscu kratek wentylacyjnych lub stosowanie mechanicznych okapów wyciągowych Jeżeli chcemy bezpiecznie mieszkać, to powinniśmy:
bezwzględnie stosować się do zaleceń osób uprawnionych do dokonywania przeglądów przewodów kominowych w Twoim mieszkaniu. Przy wymianie stolarki lokator powinien dodatkowo doposażyć na swój koszt nowe okna w nawiewniki, nie zamykać, nie zaklejać kratek wentylacyjnych, oraz samowolnie ingerować w przewody kominowe. co najmniej raz w roku powierzać uprawnionemu konserwatorowi przegląd podgrzewacza wody.

Czytaj dalej....


Reklama

Związek Rewizyjny RP   Związek Rewizyjny RP