Aktualności

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ZAGROŻENIA EPIDEMIĄ KORONAWIRUSA (SARS-CoV-2)

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŚWIDNICY W TROSCE O ZDROWIE NASZYCH LOKATORÓW I PRACOWNIKÓW INFORMUJE, ŻE Z DNIEM 18.03.2020 r. BIURA SPÓŁDZIELNI BĘDĄ ZAMKNIĘTE DO DNIA 10.04.2020 r. LOKATORZY MOGĄ KOMUNIKOWAĆ SIĘ TELEFONICZNIE Z ADMINISTRACJĄ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GODZINACH PRACY SPÓŁDZIELNI.


ZGŁASZANIE AWARII PO GODZINACH PRACY W DNI WOLNE, NIEDZIELE I ŚWIĘTA
POD NR TEL. 74 852 50 87 LUB TEL. 19 525

 

 

NUMERY KONTAKTOWE:
Sekretariat: 74 852 27 91
Administracja budynków: 74 852 40 48
Księgowość: 74 852 10 48
Dział członkowski: 74 852 12 73

 

BĄDŹ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ POD ADRESAMI:
sekretariat@spoldzielnia.swidnica.pl
administracja@spoldzielnia.swidnica.pl

 

OPŁATY ZA LOKALE MIESZKANIOWE PROSIMY WPŁACAĆ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.
PRZY WEJŚCIU DO BIURA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZOSTAŁA UMIESZCZONA SKRZYNKA POCZTOWA, DO KTÓREJ MOŻECIE PAŃSTWO WRZUCAĆ KORESPONDENCJĘ.

 

W trosce o osoby samotne lub w starszym wieku

W związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa - Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdnicy zwraca się z prośbą do mieszkańców (sąsiadów) o przekazywanie informacji do Spółdzielni o osobach, które z uwagi na swój wiek oraz stan zdrowia, nie powinny opuszczać swoich mieszkań i wymagają pomocy.
Jeżeli zatem znacie Państwo osoby, które nie mogą liczyć na wsparcie lub sami jesteście w takiej sytuacji, zgłoście się dzwoniąc pod n/w numery telefonów:

  - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej nr tel. 74/852 13 27
lub
  - do Spółdzielni pod nr tel. 74/852 27 91 – która poinformuje odpowiednie służby odpowiedziale za dalsze działania w zakresie pomocy.

Masz niepotrzebne jedzenie? Nie wyrzucaj go, podziel się!

2 grudnia 2019 roku przy pawilonach handlowych przy ulicy Zamenhofa stanęła pierwsza w Świdnicy lodówka społeczna. To efekt współpracy świdnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej z fundacją „Weź Pomóż.pl”, która we Wrocławiu przez dwa lata ustawiła już 20 takich lodówek. Korzystają z nich zarówno emeryci, jak i osoby, którym zwyczajnie „brakuje do pierwszego”.

Lokale użytkowe do wynajęcia

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdnicy informuje, iż posiada do wynajęcia lokal użytkowy przy:

  • ul. Wrocławskiej 5-9, o pow. 861,50 m2

Powyższy lokal położony jest na terenie Świdnicy.

Zainteresowanych najmem prosimy o kontakt ze Spółdzielczym Biurem Nieruchomości (tel. 517-138-109) lub Kierownikiem Działu Eksploatacji Nieruchomości

(tel. 074-852-12-73).

KOMUNIKAT - BADANIE LUSTRACYJNE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy informuje, iż zgodnie z art.91 §1 Ustawy Prawo Spółdzielcze, od dnia 01.10.2019 r. rozpoczęło się planowane badanie lustracyjne Spółdzielni za lata 2016-2018.

NOWE ZASADY - SEGREGUJ ODPADY

Odnośnik do strony Urzędu Miasta w Świdnicy regulujący zasady segregowania odpadów: http://www.czystaswidnica.pl/co-zrobic-z-odpadem

Nowe zasady - segreguj odpady

Płatność kartą i terminal płatniczy

Od dnia 14.08.2019 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdnicy udostępnia możliwość dokonywania płatności kartą, przy pomocy terminala płatniczego.

Informujemy również, że od 01.09.2019 r. zmieniają się godziny pracy kasy:

poniedziałek, środa, czwartek: 8.00 - 14.00
wtorek:                                  8.00 - 16.30 (przerwa 14.00 - 14.30)
piątek:                                   nieczynna

Zmiana opłat eksploatacyjnych

Od 01.01.2018 r. zmianie ulegają opłaty eksploatacyjne na zasobach SM.

Tabela stawek [ czytaj...PDF]

Zmiana godzin pracy kasy

Od dnia 01.09.2017 r. kasa Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy będzie czynna w następujących godzinach: poniedziałek 8:00 - 14:00, wtorek 8:00 - 16:30 (przerwa od 14:00 do 14:30), środa 8:00 - 14:00, czwartek 8:00 - 14:00, piątek 8:00 - 12:00.

Zmiana stawek opłat za centralne ogrzewanie

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy zawiadamia, że z dniem 1 lipca 2017 r. ulegają zmianie stawki opłat stałych i zmiennych za centralne ogrzewanie. O zmianie stawek lokatorzy zostaną powiadomieni pisemnie. Pismo o zmianie stawek [PDF]


Warunki bezpiecznego użytkowania mieszkań


Szanowni Państwo!!!


Zima przynosi tragiczne skutki związane z eksploatacją naszych mieszkań. Na przestrzeni ostatnich kilku lat można w skali całego kraju zaobserwować wzrost zatruć tlenkiem węgla zawartym w spalinach pochodzących z gazowych ogrzewaczy wody (popularnych junkersów).
 

Wśród wielu przyczyn tego stanu w pierwszym rzędzie wyróżnić trzeba ograniczanie wentylacji poprzez: szczelne zamknięcia okien przy równoczesnym braku otworów nawiewnych, zatykanie kratek wentylacyjnych w ścianach i drzwiach łazienkowych, montowanie wentylatorów elektrycznych w miejscu kratek wentylacyjnych lub stosowanie mechanicznych okapów wyciągowych Jeżeli chcemy bezpiecznie mieszkać, to powinniśmy:
bezwzględnie stosować się do zaleceń osób uprawnionych do dokonywania przeglądów przewodów kominowych w Twoim mieszkaniu. Przy wymianie stolarki lokator powinien dodatkowo doposażyć na swój koszt nowe okna w nawiewniki, nie zamykać, nie zaklejać kratek wentylacyjnych, oraz samowolnie ingerować w przewody kominowe. co najmniej raz w roku powierzać uprawnionemu konserwatorowi przegląd podgrzewacza wody.

Czytaj dalej....


Reklama

Związek Rewizyjny RP   Związek Rewizyjny RP