Aktualności

Przetarg nieograniczony ofert pisemnych na najem lokalu użytkowego

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdnicy, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 8 ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych na Najem lokalu użytkowego na zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy, o łącznej powierzchni użytkowej 309, 00 m2 (w tym lokal o pow. 220,24 m2 oraz piwnica o pow. 88,76 m2), znajdującego się przy ul. Zamenhofa 42 w Świdnicy.

KOMUNIKAT

W związku z częściowym zniesieniem przez Ministra Zdrowia ograniczeń w zakresie lockdownu, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że z dniem 31.05.2021 r. zostanie otwarte BIURO OBSŁUGI KLIENTA.

Lokale do wynajęcia

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdnicy informuje, że posiada do wynajęcia:
1. Lokal użytkowy na zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy, o łącznej powierzchni użytkowej 861,50 m2, znajdujący się przy ul. Wrocławskiej 5-9 w Świdnicy.

2. Lokal użytkowy na zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy, o łącznej powierzchni użytkowej 118,00 m2 (w tym lokal o pow. 84,52 m2 oraz piwnica o pow. 33,48 m2), znajdujący się przy ul. Zamenhofa 42 w Świdnicy.

3. Lokal użytkowy na zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy, o łącznej powierzchni użytkowej 69,19 m2, znajdujący się przy ul. Zamenhofa 42 w Świdnicy.

4. Pomieszczenia po byłych kotłowniach na zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy, w tym:
    • pomieszczenia nr 1 o łącznej powierzchni 317,10 m2, znajdującego się przy ul. Bohaterów Getta 14-16 w Świdnicy,
    • pomieszczenia nr 2 o łącznej powierzchni 146,43 m2, znajdującego się przy ul. Saperów 16 w Świdnicy.
5. Garaże na terenie bazy Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 8, w tym:
    • garaż nr 2, o powierzchni 18,09 m2,
    • garaż nr 7, o powierzchni 35,42 m2.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (74) 852-40-48, e-mail: administracja@spoldzielnia.swidnica.pl w dni robocze w godz. (pn. śr. czw. ) do godz. 15:00, wtorek do godziny 17:00, piątek do godziny 13:00.

INFORMACJA O LIKWIDACJI KASY

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŚWIDNICY INFORMUJE, ŻE Z DNIEM 1 LUTEGO 2021 ROKU, KASA SPÓŁDZIELNI ZOSTAJE ZAMKNIĘTA.
WPŁATY ZA MIESZKANIE BEZ POBRANIA OPŁAT MOŻNA DOKONYWAĆ W NASTĘPUJĄCYCH PUNKTACH BIURA ANDY:

1. pl. Grunwaldzki 1,
2. ul. Ofiar Oświęcimskich 48,
3. ul. Kopernika 29,
4. ul. Grodzka 15,
5. ul. Dąbrowskiego 6,
oraz
• w Banku PKO BP, ul. Pułaskiego 1-5
• w Banku Spółdzielczym, ul. Długa 9.

KOMUNIKAT - DOTYCZY: ZAGROŻENIA EPIDEMIĄ KORONAWIRUSA (SARS-CoV-2)

W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ WIRUSA SARS-CoV-2 (KORONAWIRUS), SPOWODOWANY BEZPOŚREDNIMI KONTAKTAMI OSÓB, SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ŚWIDNICY WPROWADZA DODATKOWE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI.
Z DNIEM 09.11.2020 R. BIURA SPÓŁDZIELNI I KASA BĘDĄ ZAMKNIĘTE.

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA UPRZEJMIE PROSI O ZAŁATWIANIE SPRAW WYŁĄCZNIE DROGĄ MAILOWĄ, POCZTĄ TRADYCYJNĄ, ORAZ TELEFONICZNIE.

KONTAKT Z PRACOWNIKAMI SPÓŁDZIELNI BĘDZIE MOŻLIWY PO WCZEŚNIEJSZYM TELEFONICZNYM UMÓWIENIU WIZYTY. WEJŚCIE DO SPÓŁDZIELNI TYLKO W PILNYCH PRZYPADKACH – DZWONEK PRZED WEJŚCIEM DO BUDYNKU.

 

INFORMACJA O OTWARCIU BIURA OBSŁUGI KLIENTA

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że zmienione zostają godziny otwarcia:
- Biura Obsługi Klienta
Biuro Obsługi Klienta jest czynne w:

  • poniedziałki, środy, czwartki: 8:00 - 14:00
  • wtorki: 8:00 - 16:00
  • piątki: 8:00 - 12:00

W trosce o osoby samotne lub w starszym wieku

W związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa - Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdnicy zwraca się z prośbą do mieszkańców (sąsiadów) o przekazywanie informacji do Spółdzielni o osobach, które z uwagi na swój wiek oraz stan zdrowia, nie powinny opuszczać swoich mieszkań i wymagają pomocy.
Jeżeli zatem znacie Państwo osoby, które nie mogą liczyć na wsparcie lub sami jesteście w takiej sytuacji, zgłoście się dzwoniąc pod n/w numery telefonów:

  - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej nr tel. 74/852 13 27
lub
  - do Spółdzielni pod nr tel. 74/852 27 91 – która poinformuje odpowiednie służby odpowiedziale za dalsze działania w zakresie pomocy.

Masz niepotrzebne jedzenie? Nie wyrzucaj go, podziel się!

2 grudnia 2019 roku przy pawilonach handlowych przy ulicy Zamenhofa stanęła pierwsza w Świdnicy lodówka społeczna. To efekt współpracy świdnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej z fundacją „Weź Pomóż.pl”, która we Wrocławiu przez dwa lata ustawiła już 20 takich lodówek. Korzystają z nich zarówno emeryci, jak i osoby, którym zwyczajnie „brakuje do pierwszego”.

ZAKOŃCZENIE BADANIA LUSTRACYJNEGO

W związku z zakończeniem lustracji za lata 2016-2018 przeprowadzonej przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie, protokół z lustracji jest dostępny do wglądu w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej.

Informacja z przeprowadzonej lustracji pełnej 2016-2018

NOWE ZASADY - SEGREGUJ ODPADY

Odnośnik do strony Urzędu Miasta w Świdnicy regulujący zasady segregowania odpadów: http://www.czystaswidnica.pl/co-zrobic-z-odpadem

Nowe zasady - segreguj odpady


Warunki bezpiecznego użytkowania mieszkań


Szanowni Państwo!!!


Zima przynosi tragiczne skutki związane z eksploatacją naszych mieszkań. Na przestrzeni ostatnich kilku lat można w skali całego kraju zaobserwować wzrost zatruć tlenkiem węgla zawartym w spalinach pochodzących z gazowych ogrzewaczy wody (popularnych junkersów).
 

Wśród wielu przyczyn tego stanu w pierwszym rzędzie wyróżnić trzeba ograniczanie wentylacji poprzez: szczelne zamknięcia okien przy równoczesnym braku otworów nawiewnych, zatykanie kratek wentylacyjnych w ścianach i drzwiach łazienkowych, montowanie wentylatorów elektrycznych w miejscu kratek wentylacyjnych lub stosowanie mechanicznych okapów wyciągowych Jeżeli chcemy bezpiecznie mieszkać, to powinniśmy:
bezwzględnie stosować się do zaleceń osób uprawnionych do dokonywania przeglądów przewodów kominowych w Twoim mieszkaniu. Przy wymianie stolarki lokator powinien dodatkowo doposażyć na swój koszt nowe okna w nawiewniki, nie zamykać, nie zaklejać kratek wentylacyjnych, oraz samowolnie ingerować w przewody kominowe. co najmniej raz w roku powierzać uprawnionemu konserwatorowi przegląd podgrzewacza wody.

Czytaj dalej....


Reklama

Związek Rewizyjny RP   Związek Rewizyjny RP