Aktualności

Przetarg na mieszkanie w Świdnicy przy ul. Kołłątaja 44/3

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdnicy przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 8 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na wyłonienie nabywcy nieruchomości, z którym zawarta zostanie umowa o ustanowienie prawa odrębnej własności na lokal mieszkalny:

w Świdnicy przy ul. Kołłątaja 44/3 - położony na I piętrze, składający się 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju, o łącznej powierzchni 45,68 m2 oraz pomieszczenia przynależnego - piwnicy o powierzchni 5,21 m2.

KOMUNIKAT - BADANIE LUSTRACYJNE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy informuje, iż zgodnie z art.91 §1 Ustawy Prawo Spółdzielcze, od dnia 01.10.2019 r. rozpoczęło się planowane badanie lustracyjne Spółdzielni za lata 2016-2018.

NOWE ZASADY - SEGREGUJ ODPADY

Nowe zasady - segreguj odpady

Płatność kartą i terminal płatniczy

Od dnia 14.08.2019 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdnicy udostępnia możliwość dokonywania płatności kartą, przy pomocy terminala płatniczego.

Informujemy również, że od 01.09.2019 r. zmieniają się godziny pracy kasy:

poniedziałek, środa, czwartek: 8.00 - 14.00
wtorek:                                  8.00 - 16.30 (przerwa 14.00 - 14.30)
piątek:                                   nieczynna

Zmiana opłat eksploatacyjnych

Od 01.01.2018 r. zmianie ulegają opłaty eksploatacyjne na zasobach SM.

Tabela stawek [ czytaj...PDF]

Zmiana godzin pracy kasy

Od dnia 01.09.2017 r. kasa Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy będzie czynna w następujących godzinach: poniedziałek 8:00 - 14:00, wtorek 8:00 - 16:30 (przerwa od 14:00 do 14:30), środa 8:00 - 14:00, czwartek 8:00 - 14:00, piątek 8:00 - 12:00.

Zmiana stawek opłat za centralne ogrzewanie

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy zawiadamia, że z dniem 1 lipca 2017 r. ulegają zmianie stawki opłat stałych i zmiennych za centralne ogrzewanie. O zmianie stawek lokatorzy zostaną powiadomieni pisemnie. Pismo o zmianie stawek [PDF]


Warunki bezpiecznego użytkowania mieszkań


Szanowni Państwo!!!


Zima przynosi tragiczne skutki związane z eksploatacją naszych mieszkań. Na przestrzeni ostatnich kilku lat można w skali całego kraju zaobserwować wzrost zatruć tlenkiem węgla zawartym w spalinach pochodzących z gazowych ogrzewaczy wody (popularnych junkersów).
 

Wśród wielu przyczyn tego stanu w pierwszym rzędzie wyróżnić trzeba ograniczanie wentylacji poprzez: szczelne zamknięcia okien przy równoczesnym braku otworów nawiewnych, zatykanie kratek wentylacyjnych w ścianach i drzwiach łazienkowych, montowanie wentylatorów elektrycznych w miejscu kratek wentylacyjnych lub stosowanie mechanicznych okapów wyciągowych Jeżeli chcemy bezpiecznie mieszkać, to powinniśmy:
bezwzględnie stosować się do zaleceń osób uprawnionych do dokonywania przeglądów przewodów kominowych w Twoim mieszkaniu. Przy wymianie stolarki lokator powinien dodatkowo doposażyć na swój koszt nowe okna w nawiewniki, nie zamykać, nie zaklejać kratek wentylacyjnych, oraz samowolnie ingerować w przewody kominowe. co najmniej raz w roku powierzać uprawnionemu konserwatorowi przegląd podgrzewacza wody.

Czytaj dalej....


Reklama

Związek Rewizyjny RP   Związek Rewizyjny RP