UWAGA!!!

Ze względu na sytuację epidemiczną zostało zamknięte główne wejście do budynku Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy

WAŻNA INFORMACJA

ZMIANA ZASAD OBSŁUGI KLIENTÓW

OD DNIA 29 MARCA 2021 R. DO ODWOŁANIA W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŚWIDNICY

ZMIANIE ULEGAJĄ ZASADY OBSŁUGI KLIENTÓW:
 

  •     nie jest realizowana bezpośrednia (osobista) obsługa klientów,
  •     osobiste załatwienie SPRAW PILNYCH możliwe jest jedynie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu wizyty z właściwym merytorycznie pracownikiem spółdzielni,
  •     pracownicy spółdzielni pracują poniedziałek, środa, czwartek 7:00-15:00, wtorek 7:00-17:00, piatek 7:00-13:00,
  •     wszelkie dokumenty: pisma, wnioski, podania do Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy można składać elektronicznie za pośrednictwem poczty e-mail pod adresami:

    - sekretariat@spoldzielnia.swidnica.pl

    - administracja@spoldzielnia.swidnica.pl

    bądź telefonicznie:

    - administracja: 74 852 40 48

    - sekretariat: 74 852 27 91

Korespondencję do spółdzielni można wrzucić do przygotowanej na ten cel SKRZYNKI umieszczonej przy drzwiach wejściowych do spółdzielni mieszkaniowej.

 

 

Aktualności

Lokale do wynajęcia

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdnicy informuje, że posiada do wynajęcia:
1. Lokal użytkowy na zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy, o łącznej powierzchni użytkowej 861,50 m2, znajdujący się przy ul. Wrocławskiej 5-9 w Świdnicy.
2. Pomieszczenia po byłych kotłowniach na zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy, w tym:
    • pomieszczenia nr 1 o łącznej powierzchni 317,10 m2, znajdującego się przy ul. Bohaterów Getta 14-16 w Świdnicy,
    • pomieszczenia nr 2 o łącznej powierzchni 146,43 m2, znajdującego się przy ul. Saperów 16 w Świdnicy.
3. Garaże na terenie bazy Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 8, w tym:
    • garaż nr 2, o powierzchni 18,09 m2,
    • garaż nr 7, o powierzchni 35,42 m2.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (74) 852-40-48, e-mail: administracja@spoldzielnia.swidnica.pl w dni robocze w godz. (pn. śr. czw. ) do godz. 15:00, wtorek do godziny 17:00, piątek do godziny 13:00.

Przetarg nieograniczonych ofert pisemnych na monitoring węzłów cieplnych

PRZETARG NIEOGRANICZONY OFERT PISEMNYCH NA:
1. Monitoring węzłów cieplnych na zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy w ilości 7 szt.
 Warunkiem udziału w przetargu jest spełnienie warunków określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Formularz specyfikacji można otrzymać drogą pocztową po dokonaniu wcześniejszej wpłaty na konto PKO BP SA O/Świdnica 83 1020 5138 0000 9802 0008 4046. Specyfikacja płatna 50,00 zł.
 Oferty należy składać do dnia 26.05.2021r. do godz. 8:30 w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy, pok. nr 6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.05.2021r. o godz. 9:00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy, parter.
Wadium 1 500,00 zł.

 Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest P.o. Kierownik Działu Eksploatacji  Nieruchomości Pan Adam Guźda, pokój nr 13 – telefon 74/852-40-48.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

INFORMACJA O LIKWIDACJI KASY

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŚWIDNICY INFORMUJE, ŻE Z DNIEM 1 LUTEGO 2021 ROKU, KASA SPÓŁDZIELNI ZOSTAJE ZAMKNIĘTA.
WPŁATY ZA MIESZKANIE BEZ POBRANIA OPŁAT MOŻNA DOKONYWAĆ W NASTĘPUJĄCYCH PUNKTACH BIURA ANDY:

1. pl. Grunwaldzki 1,
2. ul. Ofiar Oświęcimskich 48,
3. ul. Kopernika 29,
4. ul. Grodzka 15,
5. ul. Dąbrowskiego 6,
oraz
• w Banku PKO BP, ul. Pułaskiego 1-5
• w Banku Spółdzielczym, ul. Długa 9.

KOMUNIKAT - DOTYCZY: ZAGROŻENIA EPIDEMIĄ KORONAWIRUSA (SARS-CoV-2)

W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ WIRUSA SARS-CoV-2 (KORONAWIRUS), SPOWODOWANY BEZPOŚREDNIMI KONTAKTAMI OSÓB, SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ŚWIDNICY WPROWADZA DODATKOWE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI.
Z DNIEM 09.11.2020 R. BIURA SPÓŁDZIELNI I KASA BĘDĄ ZAMKNIĘTE.

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA UPRZEJMIE PROSI O ZAŁATWIANIE SPRAW WYŁĄCZNIE DROGĄ MAILOWĄ, POCZTĄ TRADYCYJNĄ, ORAZ TELEFONICZNIE.

KONTAKT Z PRACOWNIKAMI SPÓŁDZIELNI BĘDZIE MOŻLIWY PO WCZEŚNIEJSZYM TELEFONICZNYM UMÓWIENIU WIZYTY. WEJŚCIE DO SPÓŁDZIELNI TYLKO W PILNYCH PRZYPADKACH – DZWONEK PRZED WEJŚCIEM DO BUDYNKU.

 

INFORMACJA O OTWARCIU BIURA OBSŁUGI KLIENTA

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że zmienione zostają godziny otwarcia:
- Biura Obsługi Klienta
Biuro Obsługi Klienta jest czynne w:

  • poniedziałki, środy, czwartki: 8:00 - 14:00
  • wtorki: 8:00 - 16:00
  • piątki: 8:00 - 12:00

W trosce o osoby samotne lub w starszym wieku

W związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa - Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdnicy zwraca się z prośbą do mieszkańców (sąsiadów) o przekazywanie informacji do Spółdzielni o osobach, które z uwagi na swój wiek oraz stan zdrowia, nie powinny opuszczać swoich mieszkań i wymagają pomocy.
Jeżeli zatem znacie Państwo osoby, które nie mogą liczyć na wsparcie lub sami jesteście w takiej sytuacji, zgłoście się dzwoniąc pod n/w numery telefonów:

  - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej nr tel. 74/852 13 27
lub
  - do Spółdzielni pod nr tel. 74/852 27 91 – która poinformuje odpowiednie służby odpowiedziale za dalsze działania w zakresie pomocy.

Masz niepotrzebne jedzenie? Nie wyrzucaj go, podziel się!

2 grudnia 2019 roku przy pawilonach handlowych przy ulicy Zamenhofa stanęła pierwsza w Świdnicy lodówka społeczna. To efekt współpracy świdnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej z fundacją „Weź Pomóż.pl”, która we Wrocławiu przez dwa lata ustawiła już 20 takich lodówek. Korzystają z nich zarówno emeryci, jak i osoby, którym zwyczajnie „brakuje do pierwszego”.

ZAKOŃCZENIE BADANIA LUSTRACYJNEGO

W związku z zakończeniem lustracji za lata 2016-2018 przeprowadzonej przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie, protokół z lustracji jest dostępny do wglądu w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej.

Informacja z przeprowadzonej lustracji pełnej 2016-2018

NOWE ZASADY - SEGREGUJ ODPADY

Odnośnik do strony Urzędu Miasta w Świdnicy regulujący zasady segregowania odpadów: http://www.czystaswidnica.pl/co-zrobic-z-odpadem

Nowe zasady - segreguj odpady


Warunki bezpiecznego użytkowania mieszkań


Szanowni Państwo!!!


Zima przynosi tragiczne skutki związane z eksploatacją naszych mieszkań. Na przestrzeni ostatnich kilku lat można w skali całego kraju zaobserwować wzrost zatruć tlenkiem węgla zawartym w spalinach pochodzących z gazowych ogrzewaczy wody (popularnych junkersów).
 

Wśród wielu przyczyn tego stanu w pierwszym rzędzie wyróżnić trzeba ograniczanie wentylacji poprzez: szczelne zamknięcia okien przy równoczesnym braku otworów nawiewnych, zatykanie kratek wentylacyjnych w ścianach i drzwiach łazienkowych, montowanie wentylatorów elektrycznych w miejscu kratek wentylacyjnych lub stosowanie mechanicznych okapów wyciągowych Jeżeli chcemy bezpiecznie mieszkać, to powinniśmy:
bezwzględnie stosować się do zaleceń osób uprawnionych do dokonywania przeglądów przewodów kominowych w Twoim mieszkaniu. Przy wymianie stolarki lokator powinien dodatkowo doposażyć na swój koszt nowe okna w nawiewniki, nie zamykać, nie zaklejać kratek wentylacyjnych, oraz samowolnie ingerować w przewody kominowe. co najmniej raz w roku powierzać uprawnionemu konserwatorowi przegląd podgrzewacza wody.

Czytaj dalej....


Reklama

Związek Rewizyjny RP   Związek Rewizyjny RP